Jelentkezési információk

Az IWI engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény.

  • A korábbi ("OKJ-s") rendszer szerinti engedély száma: E-000168/2014
  • Az új rendszer szerinti engedély száma: E/2020/000111
  • Engedélyhez nem kötött képzések esetén az intézmény nyilvántartási száma: B/2020/000171
A tanfolyamokra jelentkezni az itt található online jelentkezési lap beküldésével lehet. A jelentkezés a tandíj – vagy részletfizetés választása esetén annak első részlete – befizetésével válik aktívvá.

A tanfolyami jelentkezéseknek és befizetéseknek nem feltétele a foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat megléte!

Az összeget a következő bankszámlaszámra kérjük befizetni vagy elutalni:
IWI Project Kft.
Budapest Bank
10103898-08871900-01003007

IBAN szám: HU56 -10103898-08871900-01003007
SWIFT/BIC Code - BUDAHUHB
Kérjük, a közlemény rovatban ne felejtse el megadni a tanfolyam résztvevőjének a nevét és a választott képzés kódját! A tanfolyam kódja olvasható a letölthető részletes tanfolyami tájékoztatóban (pl. Fitness instruktor: FI-1710). A tandíj első részletének összegét az adott képzés oldalán, a letölthető részletes tájékoztatóban találja meg. A részletfizetést választó befizetőkkel részletfizetési megállapodást kötünk.
jelentkezes_befizetes.jpg

A befizetés beérkezését követően emailben két fontos hivatkozást küldünk.

1. Az első linkre kattintva a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR) kötelezően feltöltendő adatokat tudják kitölteni.

FONTOS! A FAR rendszer az adatokat összeveti a központi nyilvántartásban szereplő adatokkal, és ennek alapján generálja le az oktatási azonosító számot. A legkisebb hiba esetén (pl. második keresztnév elhagyása, születési kerület elhagyása, elírás, betűhiba) a rendszer visszautasítja a résztvevőt! Akinek az adatait hiányos vagy hibás adatszolgáltatás miatt nem tudjuk a FAR-ba betölteni, annak a rendszer nem fog tudni tanúsítványt generálni, ezáltal nem jelentkezhet képesítő vizsgára. Fentiek miatt kérjük, hogy az alábbiakat kövessék:

Kérjük, hogy a kért adatokat
  • mihamarabb, de legkésőbb a képzés megkezdése előtt,
  • teljes körűen,
  • a hivatalos nyilvántartásban szereplővel pontosan megegyező módon,
adják meg!

A hivatalos nyilvántartásban szereplő adataikat az ügyfélkapus azonosítóval belépve itt tudják ellenőrizni: https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/LoginPage.xhtml („Tájékoztatás SZL-ben tárolt saját adatokról”)

Javasoljuk, hogy senki ne hagyja a dokumentumok megküldését az utolsó pillanatra, mert előfordulhat, hogy az igazolást javíttatni vagy cserélni szükséges. Engedélyhez kötött képzéseink esetében az igazolás hiányában nem köthetünk felnőttképzési szerződést. Ha valaki a dokumentumok kései leadása miatt csak később tud becsatlakozni az órákra, az emiatt elmulasztott órák hiányzásnak minősülnek.

2. A második linkre kattintva a tanfolyamon való részvételhez szükséges bemeneti feltételek meglétét igazoló dokumentumokat szükséges feltölteni.

A tanfolyam megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek a honlapról letölthető Részletes képzési tájékoztatóban szerepelnek.

FONTOS! Az orvosi igazolást akkor tudjuk elfogadni, ha az Szakmai alkalmassági igazolás, amit foglalkozásegészségügyi szakorvos állított ki (ennek megfelelő bélyegző szerepel rajta).

Az igazoláson két lényeges adatot kell szerepeltetni:

  1. FEOR szám: 3722 (Fitnesz- és rekreációs programok irányítója), valamint
  2. a konkrét képzés megnevezése, amire jelentkeztél (pl. Fitness instruktor)


Javasoljuk, hogy senki ne hagyja a dokumentumok megküldését az utolsó pillanatra, mert előfordulhat, hogy az igazolást javíttatni vagy cserélni szükséges. Engedélyhez kötött képzéseink esetében az igazolás hiányában nem köthetünk felnőttképzési szerződést. Ha valaki a dokumentumok kései leadása miatt csak később tud becsatlakozni az órákra, az emiatt elmulasztott órák hiányzásnak minősülnek.

Előzetes tudás beszámítása

Az IWI a jogszabályoknak megfelelően biztosítja az előzetes tudás beszámítását.

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történhet azon képzések esetében, amelyeknek a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztatójában szerepel az előzetesen megszerzett tudás beszámításának a lehetősége.

A részleteket tartalmazó pdf formátumú dokumentum erről a linkről tölthető le.

Jelentkezési díj, tandíj visszafizetése:

ELÁLLÁS ONLINE JELENTKEZÉS ESETÉN:

Online jelentkezés esetén, amennyiben a résztvevő szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (a továbbiakban: fogyasztónak) minősül, a fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani a szerződéskötést követő 14 napon belül az IWI részére postai úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Ez esetben az IWI köteles a megfizetett részvételi díjat 14 napon belül teljes egészében visszafizetni, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben a szerződéskötés és a képzés, tanfolyam időpontja között kevesebb mint 14 nap volt hátra és az IWI a fogyasztó kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a fogyasztó kizárólag a részvételi díj arányos részének visszatérítésére jogosult.

SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, HALASZTÁS

A képzés megkezdését követően a szerződés felmondása kizárólag a résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának az IWI e-mail címére (info@iwi.hu) történő eljuttatásának napjától érvényes. Felmondás esetén a résztvevő a már lejárt órák tandíjának visszatérítésére nem tarthat igényt.

Halasztás választása esetén az ugyancsak a résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának az IWI e-mail címére történő eljuttatásának napjától érvényes. A befizetett tandíjat a lejárt órák számával arányosan beszámítjuk, a résztvevőnek az időarányosan hátralévő órákra eső tandíjat kell megfizetnie. A következő tanfolyamba való becsatlakozáskor fizetendő szolgáltatási díj: 25 000 Ft.

A jelentkezési és részvételi feltételeket részletesen az alábbi oldalakon találja. Kérjük, hogy olvassa át körültekintően, és amennyiben kérdése van, hívja bizalommal munkatársainkat a központi számainkon.

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskoláról

Az IWI 20 éves munkájának köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések piacán. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!